Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Listopad 2011

Představení projektu PKL


 

Projekt PKL (Příroda, krajina a lidé pospolu), vznikající od roku 2009 v Centru ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou, je vzdělávacím projektem spolufinancovaným Evropskou unií, který má za cíl vytvořit výukový program systematickým a uceleným způsobem pokrývající průřezová témata RVP, zejména pak environmentální a multikulturní výchovu. V rámci kurikulární reformy školství v České republice bylo mimo jiné zavedeno šest průřezových témat (výchovy osobnostní a sociální, multikulturní, environmentální, mediální, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a výchova demokratického občana). Obsah těchto průřezových témat je pak stanoven seznamem tematických okruhů a dále konkrétních témat, jež by měla být probrána, přičemž forma, kterou budou probrána, časová dotace, případně to, zda a na jaká témata bude položen větší důraz, je ponecháno zcela na volbě školy, respektive samotného vyučujícího. Celý příspěvek »